Kysytään koiralta – Omaehtoinen käsittely   
Kurssin tavoitteena on rakentaa hoitotoimenpiteistä koiralle miellyttäviä ja lisätä koiran mahdollisuuksia vaikuttaa toimenpiteisiin, jolloin koira sitoutuu helpommin harjoitteluun ja on motivoitunut harjoittelemaan.
 
Kysytään koiralta -menetelmän tärkeitä arvoja ovat koiran omaehtoisuus, hallinnan tunne, valinnan vapaus sekä aito motivaatio. Näitä kaikkia on mahdollista toteuttaa käsittelytoimien harjoittelussa, ja koiralähtöisellä harjoittelulla saavutetaan monia hyötyjä.
 
Ensinnäkin koiralähtöisellä harjoittelulla pystytään tuottamaan koiran ja omistajan välille myönteisiä vuorovaikutustilanteita ja kokemuksia, mikä lisää luottamusta. Osittain kaikessa harjoittelussa on kyse lajienvälisestä viestinnästä, ja tällä kurssilla haluamme korostaa koiran aktiivista toimijuutta sekä myös koiran viestejä ihmiselle. Mielekäs yhdessä tekeminen lujittaa suhdetta! Lisäksi yksinkertaisten harjoitusten kautta sekä koira että omistaja oppivat tuntemaan toisensa entistä paremmin.
 
Toinen tärkeä hyöty omaehtoisesta harjoittelusta on sen tuottama virikearvo. Omaehtoisuuteen perustuva harjoittelu ja käsittely tuottavat koiralle kognitiivisia, sosiaalisia ja aistivirikkeitä. Virikearvo perustuu nimenomaan omaehtoisuuteen; virikkeellistämisen tavoite on aina lisätä eläimen hyvinvointia ja tarjota eläimelle mahdollisuuksia omaehtoiseen motoriseen toimintaan tai käyttäytymiseen. Mikäli pakolliset toimenpiteet käännetään virikkeiksi, saadaan aikaan huomattava hyvinvointivaikutus koiralle – sen ei tarvitse enää turhaan pelätä tai jännittää toimenpiteitä, vaan se voi nauttia niistä.
 
Kolmas hyöty omaehtoisista käsittelyharjoituksista on se, että harjoittelu todella helpottaa arkea. Mikäli koira joskus sairastuu tai loukkaantuu, sen käsittely on huomattavasti helpompaa, kun sitä on yhteisymmärryksessä harjoiteltu. Lisäksi monet tälläkin kurssilla harjoiteltavat tukitaidot ovat hyödyllisiä myös monissa muissa arjen tilanteissa, kuin käsittelytilanteissa.
 
Olet tervetullut kurssille ihan vain oppiaksesi uutta lähestymistapaa käsittelyharjoituksiin. Voit tulla kurssille myös ongelman tai haasteen kanssa, autamme sinua pääsemään harjoittelussa eteenpäin. Kurssin ajatuksena on se, että me emme kouluttajina tiedä tai määrittele, millä tavalla sinun pitäisi jokin toimenpide tehdä, vaan voit aivan itse rakentaa toimenpiteen juuri sellaiseksi kuin haluat; se voi olla täysin sinun ja koirasi suunnittelema ja edelleen toteuttaa omaehtoisuuden arvoja.
 
Kurssilla käydään läpi seuraavia asioita;
·       Koiran motivaation herättäminen ja palkitseminen
·       Käsittelyn tukitaidot
·       Koiran hallinnan tunne ja tapahtumaketjut
·       Varmuutta harjoitteluun – kohti kokonaisuutta
 
Kurssi toteutetaan neljän koirakon pienryhmässä. Sisällä on yhtä aikaa harjoittelemassa kaksi koirakkoa, joiden ei kuitenkaan tarvitse olla näkökontaktissa toistensa kanssa. Sinulla olisi hyvä olla auto, jossa koira saa rauhoittua harjoitustensa välissä.
Ennen jokaista livetapaamisia tulee osallistujille katsottavaksi ennakkoon luentotallenne.
 
Kurssin hinta 260e, jossa mahdollisuus osamaksuun.
 
Kurssikokonaisuuden tulee ohjaamaan meille eläinten käytösneuvoja MSc, BSc Jaana Pohjola. Jaana on kehittänyt Kysytään koiralta®️ systeemin ja hänen ohjaustapansa on helposti omaksuttava ja lähestyttävä. Jaanalla on yliopistotutkinto eläinten käyttäytymisestä ja yli kymmenen vuoden kokemus haastavista koira-asiakkaista, mikä näkyy varsin avarakatseisena tapana lähestyä koirakkojen erilaisia haasteita. Jokainen koira on yksilö, eikä niitä voi survoa samaan muottiin. Jokaiselle koiralle löytyy sopivat harjoitukset, joiden avulla lenkkeilystä saadaan enemmän vuoropuhelua kuin vastakkainasettelua ja taistelua.


Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.