Toimintaideologia

Haluamme auttaa löytämään jokaisesta eläimestä sen parhaimman version. Sen persoonalliset hienoudet ja vahvuudet. Auttaa löytämään kommunikaation solmukohtia, ratkaisemaan arjen ja harrastusten ongelmia. Olla ulkopuolisina silminä ja peilata näkyväksi niitä pieniä asioita, joilla on suuri merkitys. Auttaa löytämään uusia rutiineja ja paremmin toimivia käytäntöjä.

Mottomme on yhdessä oppien, mikä tarkoittaa eläimen ja omistajan yhteistä oppimatkaa uusien taitojen tavoittelussa ja kommunikaation parantamisessa, mutta myös meidän ammattilaisten tavoitetta kehittyä ja oppia niin asiakkailtamme, yhteistyökumppaneiltamme kuin toisiltamme. Oppiminen on jatkuva prosessi; yhdessä se on mukavampaa ja antoisampaa.

Haemme lisäarvoa tiiviistä keskinäisestä yhteistyöstä, sekä kattavasta yhteistyöverkostosta, jonka avulla palvelemme asiakkaitamme yksilöllisesti ja suurella sydämellä.

Olemme määrittäneet toiminnallemme seuraavat arvot, joilla kohtaamme asiakkaamme – arvot, joiden kautta heijastelemme kaikkea toimintaamme ja tulevaa kehityssuuntaamme.


❤️ Henkinen ja fyysinen hyvinvointi niin ihmisillä kuin eläimillä
❤️ Omaehtoisuus ja valinnanvapaus
❤️ Avoimuus ja läpinäkyvyys
❤️ Turvallisuus ja vastuullisuus