Avaimia yhteistyöhön   
Kurssilla tutustutaan tarkemmin oman koiran tapaan toimia. Hyödyntäen virikkeellistä ympäristöä, hajutyöskentelyä ja koulutuspelejä! Saat tietoa oman koiran tavoista toimia, joiden pohjalta teille voidaan suunnitella yksilöllisiä harjoitteita tukemaan yhteistyön rakentumista – avaimia yhteistyöhön.

Kenelle kurssi sopii?
 • Tunnet jo kouluttamisen perusteita; palkkiomerkki on käytössä ja kursseja on mahdollisesti käyty.
 • Haluat oppia havainnoimaan koiraasi ja muidenkin koiria syvällisemmin, sekä tunnistamaan tilanteissa vaikuttavia tekijöitä. 
 • Koirilla ei ole ikärajoituksia.
Mitä kurssi sisältää?
 • Havainnoidaan ja tunnistetaan koirien yksilöllisiä piirteitä, vahvuuksia ja kehittämisen kohteita
 • Harjoitellaan erilaisia palkkaustapoja / tunnistetaan motivaatioon liittyviä tekijöitä
 • Opetellaan tapoja vaikuttaa oman koiran vireeseen
 • Kehitetään yhteistyötä
 • Kurssilaisille luodaan oma Whatsapp -ryhmä, jossa käydään läpi oppimisvideoita tunneilta ja sovelletaan oppimista arjen ympäristöihin / jatkokäyttöä harrastuslajeissa
Kurssin tapaamiset on teemoitettu ja teemakerroilta saadun tiedon perusteella rakennamme harjoituksia seuraaville tunneille

 1. kerta: Elekieli, ympäristötyöskentely, toiminnan havainnointi, tiedonkeruu.
 2. kerta: Erilaiset tavat palkata ja motivaation rakentaminen.
 3. kerta: Vireenhallinta, kontaktin vahvistaminen, yhteistyö koulutuspelien kautta.
Huomioitavaa
 • Kurssilaisella olisi hyvä olla käytössään auto, jossa koira voi pitää taukoja ja odotella vuoroaan
Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.