Näyttelyt   
Koiranäyttely vaatii koiralta monenlaisia taitoja. Paikalla on valtavasti muita koiria ja ihmisiä, päivä on pitkä ja usein paikalle on matkustettukin kaukaa. Kaikilla koirilla nämä taidot eivät tule luonnostaan, ja muillekin harrastus on rennompi, kun paneudumme siihen ennakkoon ja luomme koirallemme näin mahdollisuuden stressittömämpään harrastamiseen. Näyttelymaailma on murroksessa. Koiren hyvinvointiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota - hyvä niin.  Kiristävillä hihnoilla pään nostamista näkee yhä vähemmän. Sen sijaan näyttelyissä näkee jo todella taidokkaasti koulutettuja koiria, jotka osaavat itse ottaa edustavan asennon ja juosta ryhdikkäästi. Kursseillamme opetellaan miten koiraa opetetaan kauniiseen esiintymiseen, myös koiran kokemusta kunnioittaen. Rento ja itsevarma koira on ilo silmälle.

Näyttelyiden pohjataidot   
Näyttelyiden pohjataidot -kurssilla rakennetaan rentoon ja iloiseen näyttelyharrastukseen tarvittavia pohjataitoja, sillä kaunis esiintyminen koostuu monista pienistä taidoista. Itsevarmasti edukseen esiintyvä koira tietää mitä siltä odotetaan ja sillä on tarvittavat tukitaidot näyttelypäivän varrelle. Kouluttajamme opastavat, miten näitä taitoja opetellaan vaiheittain kohti yhteinäisempää suoritusta edeten. Koira ei siis ole vain passiivinen mukanatulija, vaan muiden harrastusten tavoin osa kauniilla yhteistyöllä sädehtivää koirakkoa. Näyttelypäivän ja koiran esittämisen harjoittelu vähentää myös omistajan jännitystä, mikä tuo varmuutta koirakon esiintymiseen.

Kenelle kurssi sopii?
 • Näyttelymaailmaan vasta tähtäävälle koirakolle
 • Kokeneellekin kehäkonkarille, joka haluaa harjoitella uuden koiransa kanssa kaunista ja reipasta esiintymistä
 • Koirakolle, joka haluaa hioa esiintymistään joiltain osin
 • Kurssille ei tarvita pohjataitoja, mutta koiran tulisi pystyä olemaan koulutustilassa vieraiden koirien ja ihmisten kanssa*
Mitä kurssi sisältää?
 • Turvallinen liikkuminen ja rauhallinen vuoron odottelu näyttelyalueella (tunnetila, turvallisuus, tukitaidot)
 • Esiintymistaitojen harjoittelu: kehässä liikkuminen ja paikoillaan seisominen. Tavoite on itsenäisesti esiintyvä koira, joka mahdollisesti totutetaan asteittain kehon asetteluun
 • Käsittelytilanteisiin harjoittelu koiran tunnetila kaiken aikaa huomioiden. Luoksepäästävyyden rakentaminen rentouden ja koiran taitojen kasvattamisen kautta, hampaiden katsomista ja rakenteen tunnustelemista varten
 • Näyttelytaitojen vaiheittainen opettelu kohti itsevarmaa, rentoa ja taitavasti esiintyvää näyttelykoiraa
 • Käydään tarvittaessa läpi koiranäyttelyiden kulkua
Huomioitavaa
 • * Erityistarpeisiin, kuten käsittelyhaasteisiin, luoksepäästävyyden ongelmiin tai vieraisiin koiriin suhtautumiseen suosittelemme pohjalle Arkatassu-, Maltti- tai Ohituskursseja, tai yksityiskoulutusta
 • Operantilla tarjolla on pohjatyö-, sekä jatkokursseja koiran tarvitseman harjoitteluvaiheen mukaan. Tämän kurssin voi käydä useammankin kerran pohjataitojen vahvistaiseksi 
 • Ryhmässä max. 6 koiraa
Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.
Näyttelyiden jatkotaidot   
Jatkotaitojen kurssilla viedään koiran osaamista eteenpäin. Lisätään sujuvuutta ja häiriönsietoa esiintymiseen kunkin koiran yksilöllisen vaiheen mukaan. Tähtäimessä on paitsi taitava ja näyttävä esiintyminen, myös taito odotella rauhassa vuoroaan ja liikkua turvallisesti näyttelyalueella. Todellinen kehäkettu tietää miten liikkua kehässä ja osaa esiintyä edukseen.

Kenelle kurssi sopii?
 • Kun pohjataidot alkavat olla hallussa
 • Koira osaa olla koulutustilassa vieraiden koirien ja ihmisten kanssa, liikkua sujuvasti omistajan mukana ja pysähtyä paikoilleen tuomarin tarkasteltavaksi
 • Kokeneelle kehäkonkarille koiran taitojen eteenpäin viemiseen
 • Esiintymisrutiinien vahvistamiseen ja uusien taitojen oppimiseen
Mitä kurssi sisältää?
 • Viilataan kunkin koiran esiintymistä kohti parhaimpaansa ja tukitaitoja yksilöllisten tarpeiden mukaan
 • Totutellaan lisää koirahäiriöön ja haastavampiin esiintymistilanteisiin erilaisissa ympäristöissä
 • Harjoitellaan erilaisia liikkumiskuvioita ja esiintymistä monipuolisesti
 • Harjoitellaan ja ylläpidetään luontevaa sekä rentoa suhteutumista käsittelytilanteisiin
Huomioitavaa
 • Erityistarpeisiin, kuten käsittelyhaasteisiin, luoksepäästävyyden ongelmiin tai vieraisiin koiriin suhtautumiseen suosittelemme pohjalle Arkatassu-, Maltti- tai Ohituskursseja, tai yksityiskoulutusta
 • Ryhmässä max. 8 koiraa

Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.