Koiran ja ihmisen vuorovaikutus, 2h   
Koirien mielenilmiöitä ja tunnesäätelyä tutkinut Sanni Somppi kertoo koiran ja ihmisen vuorovaikutuksesta
- miten tutkittu tieto selittää koiran ja ihmisen välistä kiintymystä, tunteiden tarttumista ja yhteistyötä.

Miksi koira kiintyy ihmiseen, miksi me kiinnymme koiriin? Ihmisen ja koira vuorovaikutus on kytköksissä sekä omistajan että koiran tunnesäätelyyn mielihyvähormonien ja stressihormonien välityksellä. Yhteys koiran kanssa syntyy kuin luonnostaan, mutta toisaalta erilaisten koirapersoonien kanssa vuorovaikutuksesta ja tunnesiteestä kehittyy erilainen. Toinen koira on kuin tunteiden peili, tuntuu kuin se lukisi ajatuksemmekin, se haluaa olla yhdessä ja tehdä yhdessä. Toinen puolestaan on omien polkujensa kulkija, jonka kanssa kommunikaatiota, luottamusta ja yhteistyötä täytyy tietoisesti rakentaa.

Koiran herkkyys tulkita ihmistä ja ennakoida aikeitamme on suuri rikkaus, se mahdollistaa sen että koirasta on kehittynyt ihmisen paras ystävä sekä monipuolinen työtoveri. Toisaalta koiran sosiaalinen alttius voi kuitenkin olla myös haitaksi tilanteissa, joissa koiran on toimittava omien aistiensa ja päätelmiensä varassa kuten esimerkiksi hajutyöskentelyssä. Monille tuttu tilanne on myös se, että koira ei kisatilanteessa toimikaan sen heijastellessa omistajan jännitystä.

Ymmärtämällä sosiaalisen vuorovaikutuksen biologista ja kognitiivista taustaa saat uutta näkemystä koirasi käyttäytymisen tulkintaan - ja ehkä myös omasi.

Lisätietoja luennoitsijasta: https://www.smartdog.fi/testaajat/sanni-somppi-uusimaa/

Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.