Maksuttomat tietoiskut   
Maksuttomissa 15-20 minuutin tietoiskuissa pääset kuulemaan niin pentujen kuin aikuisten koirien tärkeimmistä taidoista, sekä siitä, miten ongelmallisia käytöksiä lähdetään ratkomaan.

Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.