Näyttelyiden pohjataidot   
Näyttelyiden pohjataidot -kurssilla rakennetaan rentoon ja iloiseen näyttelyharrastukseen tarvittavia pohjataitoja, sillä kaunis esiintyminen koostuu monista pienistä taidoista. Itsevarmasti edukseen esiintyvä koira tietää mitä siltä odotetaan ja sillä on tarvittavat tukitaidot näyttelypäivän varrelle. Kouluttajamme opastavat, miten näitä taitoja opetellaan vaiheittain kohti yhteinäisempää suoritusta edeten. Koira ei siis ole vain passiivinen mukanatulija, vaan muiden harrastusten tavoin osa kauniilla yhteistyöllä sädehtivää koirakkoa. Näyttelypäivän ja koiran esittämisen harjoittelu vähentää myös omistajan jännitystä, mikä tuo varmuutta koirakon esiintymiseen.

Kenelle kurssi sopii?
 • Näyttelymaailmaan vasta tähtäävälle koirakolle
 • Kokeneellekin kehäkonkarille, joka haluaa harjoitella uuden koiransa kanssa kaunista ja reipasta esiintymistä
 • Koirakolle, joka haluaa hioa esiintymistään joiltain osin
 • Kurssille ei tarvita pohjataitoja, mutta koiran tulisi pystyä olemaan koulutustilassa vieraiden koirien ja ihmisten kanssa*
Mitä kurssi sisältää?
 • Turvallinen liikkuminen ja rauhallinen vuoron odottelu näyttelyalueella (tunnetila, turvallisuus, tukitaidot)
 • Esiintymistaitojen harjoittelu: kehässä liikkuminen ja paikoillaan seisominen. Tavoite on itsenäisesti esiintyvä koira, joka mahdollisesti totutetaan asteittain kehon asetteluun
 • Käsittelytilanteisiin harjoittelu koiran tunnetila kaiken aikaa huomioiden. Luoksepäästävyyden rakentaminen rentouden ja koiran taitojen kasvattamisen kautta, hampaiden katsomista ja rakenteen tunnustelemista varten
 • Näyttelytaitojen vaiheittainen opettelu kohti itsevarmaa, rentoa ja taitavasti esiintyvää näyttelykoiraa
 • Käydään tarvittaessa läpi koiranäyttelyiden kulkua
Huomioitavaa
 • * Erityistarpeisiin, kuten käsittelyhaasteisiin, luoksepäästävyyden ongelmiin tai vieraisiin koiriin suhtautumiseen suosittelemme pohjalle Arkatassu-, Maltti- tai Ohituskursseja, tai yksityiskoulutusta
 • Operantilla tarjolla on pohjatyö-, sekä jatkokursseja koiran tarvitseman harjoitteluvaiheen mukaan. Tämän kurssin voi käydä useammankin kerran pohjataitojen vahvistaiseksi 
 • Ryhmässä max. 6 koiraa
kesäkuu